giải đấu lớn

Chế độ chơi MOBA 5vs5 vô cùng ấn tượng

BangBang 2 sẽ có giải đấu 100 triệu ngay trong những ngày đầu ra mắt

Chế độ chơi MOBA 5vs5 vô cùng ấn tượng