facebook game message

Giao diện chơi game cùng bạn bè trên facebook message

Giao diện chơi game cùng bạn bè trên facebook message

Bạn thấy nút dấu cộng màu xanh ở hình bên trái, khi bạn bấm vào sẽ hiện ra hình bên phải