chỉ số nhân vật

Háo hức chờ đón phái Võ Đang hạ sơn

Chỉ số phái Võ Đang khá cao và khắc chế nhiều môn phái