nhân vật cổ kiếm kỳ đàm

boss trong game God Slayer
netease-gioi-thieu-war-rage-chien-y-3
Chiến trường cổ kiếm kỳ đàm