Shadowblood 

Game Shadowblood 

Thông tin và chỉ số các nhân vật trong game Dynasty Warriors
Giao chiến trong game Shadowblood